yaylanmak

argoda, bir ortamdan ayrılmak, uzaklaşmak veya kovularak gönderilmek anlamındadır.