yellozun yel değmemişi

yelloz kelimesinin anlamını kuvvetlendirici manada bir söz öbeği, deyim.