yeni mesajın yok

"canım sana yazan kimse yok huzur içinde ağlamaya devam edebilirsin" anlamına gelen uyarı.