yürek yemek

"bir durum karşısında haddinden fazla cesaret göstermek." şeklinde tanımlanabilecek söz öbeği/deyim.

bir sakatat olarak "yürek yemek" anlamına da gelebilen eylem.