yüzünde ben olan erkekler

bence izzet altınmeşeninki çok sexy, hoş onunki benlikten çıkmış biz olmuş ama **
yaş ilerdikçe vucutta çıkan kanser hücreleri bazıları zararsız olup bazılarıda tehlikeli olabilir <br>