zorunluluk

olması gerekme, olduğundan başka olmama, zorunlu olma, mecburiyet.