züğürt tesellisi

bir tür psikolojik savunma mekanizması gibi, yaşanılan istenmedik olayların atlatılabilmesini sağlar.
ama, züğürtlük bakidir hani...