zurnanın zırt dediği yer

bir olayın, durumun, konunun en can alıcı yeri. tabiri caizse g noktası *