!

sözlükte an itibariyle entry şikayeti için kullanılan işarettir.
parantez içine alınmış ünlem inanmama, küçümseme, alay etme anlamı taşır dattebayo.