95'li erkekler

hep bi ötekileştirme ihtiyacı...
benden 10 yıl daha genç olan neslin doğum yılı