ahmet hamdi tanpınar

türk edebiyatının en sağlam isimlerindendir. huzur romanı insanı huzursuz edebilir, saatleri ayarlama enstitüsü romanı sizi zaman kavramı konusunda başka bir hale sokabilir
demir özlü'nün bir konferansında romanlarında kadınları hep kötüler, hep erkek egemen bir kurgusu vardır diye eleştirdiği yazar. ne var ki kim önemser bu sözleri, tapınar türk edebiyatında öyle bir tabudur ki ona dil uzatmak her yiğidin harcı değildir.
“bugün türkiye’de nesillerin beraberce okuduğu beş kitap bulamayız. dar çevrelerin dışında, eskilerden zevk alan gittikçe azalıyor. biz galiba son halkayız. yarın bir nedim, bir nef’i, hatta bize o kadar çekici gelen eski musiki, ebediyen yabancısı olacağımız şeyler arasına girecek!”

ahmet hamdi tanpınar-huzur
yol arkadaşınız olabilecek tespitleri vardır. mutlaka okunmalı!