ailenle mi yaşıyorsun yoksa seks mi

yer var mı sorusunun en anlaşılır ve net hali.