ajitasyon

sosyolojik, tıbbi ve siyasi birçok karşılığı olan bir terimdir. dilimize fransızcadan geçmiş kelime, köken olarakta latincedeki agere*, agitare* kelimelerinden gelmektedir. tdknın verileri ışığında; 1 kışkırtma, 2 duygu sömürüsü yapma, 3 insanın zihninde ve duygu dünyasında sarsıntı yaratma, 4 çırpıntı * gibi tanımları vardır. bunun dışında siyasi litaratürde de bu kelime propaganda anlamında da kullanılmaktadır. *

(bkz: provokatör)
(bkz: ajite olmak)
(bkz: ajite etmek)
fransızca kökenli olup, bir duyguyu veya düşünceyi körükleme ve duygu sömürüsü yapma anlamlarındadır.
akp nin inatla kullandığı iğrenç taktiklerinden birisidir.
bir diğer tabiriyle "duygusal istismar"dır.