akp döneminde gerçekleşmiştir

ilk anda aklıma geliverenler..eksiklerin tamamlanması umuduyla...

1- yargıya tecavüz edilerek, hükümet güdümlü yüksek yargının oluşturulması
2- temel hak ve özgürlüklere tecavüz
3- idari yapının tek parti emrine girmesi
4- diyanetin bütçesi rekorlar kırarken, devlet üniversitelerinin ve ilköğretim okullarının parasızlıktan rezil olması
5- 2000'li yıllara kadar özenle korunmakta olan sit ve orman alanlarının imara açılması
6- en değerli ve kritik kitlerin özelleştirme oyunuyla peşkeş çekilmesi
7- ücret gelirinin reel alım gücünün yerlerde sürünmeye devam etmesi
8- insanların ırk, din ve cinsiyete göre ayrımcılığa ve hakarete uğraması ve hatta devlet tarafından alenen tehdit edilmesi
9- cami sayısında patlama yaşanırken, okul ve hastane sayılarında yetersizliklerin devam etmesi
10- iş kanununda yapılan değişikliklerle, çalışanların kazanılmış sosyal haklarında ciddi gerilemelerin doğması
11- sendikalar, dernekler, meslek odaları ve üniversiteler yerine, cemaatlerin ve paralel oligarkların güçlenmesi ve büyümesi
...vb...vb...vb.