alevi ve sünni gay ilişkisi

ataerkil kafada olmayan herkes arasındaki alevi ve sünni ilişkisi = alevi ve sünni gay ilişkisi.