anno domini

latincenin karizmatik terimlerinden biri.
a.d kısaltmasıyla kullanılır. tam uzun hali, "anno domini nostri jesus": in the year of our lord jesus christ.
tam anlamı, "efendimiz/lordumuz isa'nın yılında"...
bu terim, gregoryen ve julien takvimlerinde belli yılları etiketlemek amacıyla ve b.c (before christ/milattan önce/isadan önce) yerine kullanılırdı.
daha sonra, yerini b.c.'e bırakmıştır.