ataputculuk

bireysel sınırların yıkılmasını ve özgürlüklerin başlamasını sağlayan bir liderdi mustafa kemal.
padişah değildi ve mutlakiyete karşı olan çağdaşları gibi cumhuriyeti benimsetmek için çaba gösterdi....
abartıp putlaştıranlara karşıyım elbette.
fakat, 1 numarali girideki gibi, cumhuriyet yurttaşı olma hakkını borçlu olduğumuz tüm meşrutiyetçi, ittihat ve terakkici ve cumhuriyetçi atalarımıza saygı ve minnet duymak, normal bir insani tutumdur.
hiç tanımadığın bu atalardan nefret etmek ise, insanlığa aykırı bir nankörlük ve hainliktir.
hele, böyle bir atadan böylesine nefret edip, sonra bireysel sınırları aşmaktan ve özgürlüklerden dem vurabilmek, ironinin ve çelişkilerin dibine vurmaktır!!