ayaklar baş oldu

haketmeyenlerin, güç ve mevki sahibi olması.