bakir erkek

elleri su toplamış erkekdir.
cennetin kapısını açacağı vaadedilen erkektir.
neresine el değmediği için bu sıfatı kazandığı merak edilen erkektir. * *