beşer kuldur şaşar

insan tamamlanmamış bir projedir'in başka bir anlatımı. zayıf, eksik ve kusurludur insan. evrenin en mükemmel varlığı olarak tanımlansa da durum onu göstermiyor.

(bkz: nefret cinayetleri )
(bkz: namus cinayetleri)
(bkz: tecavüz )
(bkz: soy kırım)
(bkz: doğanın tahrip edilmesi )
(bkz: hırs yüzünden çıkarılan savaşlar )
vs vs vs
büyük edebiyatçımız, fikir adamımız ve devrimci öğretmenimiz tevfik fikret'in, hep gizlenen ve öne çıkartılmayan "tarih-i kadim" şiirinde söylediği gibidir:

"beşerin, böyle delaletleri var,
putunu kendi yapar, kendi tapar!"