beter olsuncular

size desemki r. t. e felç geçirdi. buna kaç kişi cevap olarak beter olsun der?
4 Entry Daha