beyaz zambaklar ülkesinde

finlandiya’nın kuruluşunu, halkın ülkelerini geri kalmışlıktan kurtarmak için gösterdiği çabaları anlatan grigory petrov eseridir.