bilfiil

bazı yarım eğitimlilerin bir fiil dedikleri şeysellik. doğrusu bilfiil: بالفعل
"gerçekten icra ederek" veya "eylemde bulunarak" anlamlarındadır.