bir ateist niye iyilik yapar

önce iyilik nedir diye sorgulanması gereken soru.

ben filozof değilim, ygs'de felsefe sorularını her ne kadar tam yapmış olsamda lisede felsefe derslerine pek katıldığım söylenemezdi ama bu iyilik konusunda bir kaç şey söyleyebilirim sanırım.

benim aklıma ilk gelen soru, iyilik neye göre iyilik neye göre kötülük? bugün dünyamızda ki iyi kavramının genel anlamıyla kutsal kitaplara dayandığını biliyoruz. aileye iyi davranmak, fakire yardım etmek, hayvanları sevmek gibi örneklerle çoğaltılabilir. evet bunları bir ateist yapmaz diyemeyiz ama bu şeylerin aynen kutsal kitaplarda yazdığını da inkar edemeyiz.

kutsal kitaplar inmeden önce pedofili normal karşılanıyordu mesela. platon'un dostluk-şölen kitabını okuduysanız orada platon'un bir arkadaşı için 12 yaşlarında bir oğlan çocuğunu ayarlamaya çalıştığını göreceksiniz. platon'un kutsal kitap okumadığına eminiz ve orada kendi aklınca iyilik yapmaktadır. ihtiyar bir adama seks yapsın diye 12 yaşlarında küçük bir oğlan çocuğu ayarlamaya çalışmaktadır. evet, bunu lisede arkadaşı berkcan'a yelda'yı ayarlamaya çalışan koray kıvamında yapar.

bugün ise en temelinde kutsal kitapları inkar eden bir ateistin, asla pedofiliyi desteklemeyeceğini iddia etmemde bir sakınca yoktur diye düşünüyorum. çünkü pedofili ahlaksızlıktır, kötülüktür. günümüzde iyilik sınıfına girmez.

günümüz ahlak kurallarında ise kutsal kitapların gücünü inkar edemeyiz. eşcinselliğin ısrarla kötülenmesi gibi.

işte bu iki şey birleşince bir ateist ancak bu toplumda yetiştiği için iyilik yapar. iyiliği belki bir tanrı için yapıyorum demez ama o tanrının kurallarına göre yetiştiği için bir fakire yardım etmenin iyilik olduğunu düşünür. işte bir ateist bu yüzden iyilik yapar.

evet, elbette, bir ateist herhangi bir iyilik yaptığında onu iyiliğin bizâtihi kendisinden dolayı yaparken, bir dindar muhtemelen tanrının mükafaat vaadi olmasaydı o iyiliği yapmazdı.