boş vermek

umrunda olmamak *, başlanmış birşeyden vaz geçmek veya siklememek anlamındadır.
":o" sembolüne tıklayarak yapabileceğinizdir. gerçek hayatta pek de kolay olmayandır.