bük

- dönemeç
- akarsu kıyılarındaki verimli tarlalar, büklük
- ovada veya dere kıyısında çalı ve diken topluluğu
- böğürtlen *