bulgur

insan ırkının can kaynağı olan buğdayın en güzel hali.