çadır devleti

köksüz, kurumsuz, ilkesiz ve sistemsiz milletlerin oluşturmaya çalıştığı devlet modellerinden biridir.
bu modele örnek olarak, 2. dünya savaşından sonra sözde bağımsız olmuş 3. dünya ülkeleri verilebilir (kuzey afrika ülkeleri, ortadoğu ülkeleri,...vb.)

alternatif bir isim olarak "gecekondu devleti" denilebilir.
günümüz yeni türkiyesi, son örnekler arasında yıldızı en parlak olanıdır!