çek

kişinin, satın aldığı hizmet veya ürün karşılığında para yerine verdiği ve karşılığı banka hesabından ödenen yazılı belge.
ilk defa selçuklular zamanın da keşfedilmiştir.*