çiğlik

olgunlaşmamışlık, pişmemişlik durumu. nazarımda bir insanda olabilecek en kötü özellik. yaştan ve yaşanmışlıktan bağımsızdır. kişi 50 yaşında küçük bir çocuk ruhu taşıyabilir ya da tersi 25 yaşında olgun bir adam çıkabilir. çiğ insanlardan uzak durmak bir vatandaşlık görevidir.