cinsil

cinsle ilgili, cinse değin, cinse ilişkin; özgül ve bireysel karşıtı.

---) cinsel ile karıştırılmamalı ! (---