clearfix şeffaf plak

çarpık dişlerin düzeltilmesinde kullanılan tellerin yerine şeffaf bir plağın kullanıldığı ortodontik bir uygulama.