çok aşığım

ömr-ü hayâtım boyunca hiç kullanamadığım sözcükler bütünüdür. * *