cumhurbaşkanı

arapça bir terim olan, reis-i cumhur'dan devşirme ve uyduruk bir sözcüktür.
siyasal sistemin modeline ve milletin kültürel yapısına göre farklı anlamlar ve görevler yüklense de, genel olarak devletin başını, yani devlet başkanını ifade eder.

totaliter ve faşist düşünce sistemlerinde, kutsallaştırılabilen ve eleştirilmesi ayıp-suç-günah sayılabilen, traji-komik bir makamdır.
insana değer veren ve devleti kutsallaştırmayan rasyonel sistemlerde ise, gayet sıradan bir devlet memurluğu pozisyonudur!
yürürlükteki anayasamıza göre, lisans diploması olmayan bir tc yurttaşının cumhurbaşkanlığına aday olması ve seçilmesi mümkün değildir.
ancak, sahte diploma düzenleyerek veya düzenletilerek bu engel aşılabilmektedir.

(bkz: başkanlık sistemi)
ülkemizde her yeni gelen gideni aratır niteliğindedir.