çüş

eşek ve at gibi binek hayvanlarını durdurmak için kullanılan bir komut nidası.
ama, bazı insansılar için kullanılması da elzemdir hani...