dar'ül harb

islam toprağı olmayan yerlerde * müslümanların islam topraklarında yapması haram olan şeyleri yapmasının haram olmaması durumu.yanlış bilmiyorsam dar-ül harbteki kişinin canı malı helal oluyor müslüman kişiye.
vikipedi'ye göre,

--- spoiler ---

kâfir bir hükümdarın egemen olduğu yerler ve müslümanlarla gayrımüslimler arasında henüz barış akdedilmemiş olan memleketler islam hukukunda darülharb sayılır. islami görüşe göre dünya darülharb ve darülislam olmak üzere ikiye ayrılır. darülharbi darülislam haline getirmek cihadın amacıdır.

darülislam aşağıdaki hallerde darülharb olur: 1. kâfirlerin hükümleri geçerli olur fakat islamlarınki olmaz, 2. memleket darülharbın pek yakınında bulunur, 3. islamlar ile onların zimmileri artık hiç himaye görmez. bir islam ülkesinin darülharb olması halinde bütün islamların görevi oradan çekip gitmektir. böyle bir durumda kocasını takip etmeyen bir kadın kendiliğinden boşanmış sayılır.

--- spoiler ---
islamın en karanlık yüzü!
allah adına kan akıtmak, bu dünyada huzur ve mutluluk getirebilir mi?
böyle bir emri allah vermiş olabilir mi?
o vermediyse kim vermiş peki?

tabi ki, vahabi islamın karanlık egemenleri, yani, gerçek şirk ehli!