değişik

genel olarak bilinen bir şeyin farklı olması durumu.