deli saçması

anlamsız, tutarsız, dikkate alınması akıl karı olmayan söylem.