deniz andrews

konuşması bana çok çok itici gelen bir insan. yok böyle itici bir insan.
tek prim kaynağı ilişkisi ve cinsel yönelimi olan adam.