diş macunu

dişini ağrıdığında hatırlayan, çektirmekle tehdit eden, ağız sağlığına önem vermeyen bir toplumda banyo süsü olan diş fırçasıyla ayrılmaz ikiliyi oluşturan/aynı kaderi paylaşan atıl eşya/ürün.

(bkz: ağız kokusu)
sex esnasında dişler için gerekli enerjiyi, kuvveti veren
sexten 1 saat önce dişler üzerine sürülüp 2 dk. beklenmesi gereken müthiş preparat.
(bkz: haricen kullanınız)