düşman

biz doğmadan dikenli tellerle çevrili sınırların dışında kalanların hayatımızdaki yeri. içinde din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet gibi birçok ayrıştırılmış unsur barındırır. toplumsal ve ahlaki normlarla belirlenmiş düşmanların seçiminde kişisel fikir ve hislerinizin yeri ve önemi yoktur. hayatı hep savaşlarla kazanılan zaferlerle örülü yeni sınırlar çizmekte bulanların asla anlayamayacağı bir kavramdır: insan ve taşıdığı değer.

(bkz: düşmanlarım)
haz ve savaşım kaynağı.
1979 yılına ait bir yılmaz güney filmi.