düşünce

her şeyi yıkabilecek, kurşun geçirmeyen, işkencelere boyun eğmeyen akımların temeli.
cesede kurşun, nanköre düşünce işlemez.