ensesinde boza pişirmek

birini bir işi yapıp bitirmesi için sürekli sıkıştırmak