erotomanik hezeyan

toplumsal konumu kendinden yüksek olan şahıs veya şahısların
kendisine aşık olduğunu sanma durumu.
işçinin, müdürün ona aşık olduğunu sanması durumu.