fallik obje

görüntü itibariyle penis çağrışımları yapan nesneler. aranma taranma durumlarında devreye giren cop, yala yala bitmez dondurma ilk akla gelenlerden.
hiç bir zaman bamya olarak akla gelmek istenmeyen objedir. olsa da yesek halbuki, yaz gelsin artık.