felaket tellalı

karşılaşılan en ufak bir aksi, olumsuz ve kötü durumda, pireyi deve yapan abartılı insan modeli.