feodalizm

avrupa'ya barbar göçleri sırasında roma imparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte ortaya çıkmış sosyal düzendir. doğudan ve kuzeydoğudan gelen barbar toplulukları roma arazilerine girmeye başlamalarıyla birlikte bir koldan yerleşik halkın latifundium sahiplerine sığınması diğer bir koldan ise topraklarını bırakıp şehirlere kaçmaya başlayan köy nüfusunun kırsalda tutulmasına dayanan toprak kanunlarının çıkartılması ile yerel beylerin ve süzerenlerin güç kazanarak, kendi bağımsız hanelerini oluşturması ile başlamış, göçlerin durulması veya frekansının zayıflaması ile avrupa'nın temel toprak idare sistemi haline gelmiştir. roma imparatorluğunun etki sahasını aşıp avrupa'nın tamamında etkin olmuştur.
pek çok yerde farklı makamlar ile anılmasının yanı sıra bu derebeyleri için şöyle bir sıralama yapılabilir. küçükten büyüğe; şövalye-baron-vikont-kont-marki-dük-arşidük olarak sıralanır.
bu toprak sistemi hayatına orta sınıf olarak başlamış burjuvazinin atılımı ve avrupa merkezli büyük ticaret ağlarının belirmesi ile çözülmüş ve ortadan kalkmıştır. ama ardından gelen burjuvazi feodalite'nin özelliklerinin aynısını kendinde barındırmakla birlikte feodalite'nin çöküşüyle değişmeyen yegane şeyin sınıflar arası geçirgensizlik olduğu söylenebilir mi o başka konu.