fezleke

özellikle son birkaç gündür sıkça duyduğumuz kelimelerden biri. kısaca şu demektir;

-herhangi bir kararın özetidir. idari soruşturma açılan kişi ya da kurumlar hakkında, müfettişlerce ya da soruşturma kurullarınca hazırlanan rapordur.
bir faşistin hazırladığı veya hazırlattığı bir teneke hükmünde!
demokratik bir sistemdeki bağımsız bir savcının hazırladığı ise adalete bir müjde!

arapça bir sözcük.
karar özeti anlamında.