gaibden haber vermek

götünden uydurdukları hikayeleri, enterasanlaştırma halleridir.