gaylerin yaptığı meslekler

gümrük memuru, doktor, çiftçi, jeolog, büfeci, işportacı....